Přihláška

Tímto závazně přihlašujeme účastníka(y) na školení pořádané firmou BOSCH:

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Školení:*

JET Blok

Termín:*

Od 10.6.2019 do 12.6.2019

Cena:

8400.00(Akceptujeme tuto cenu.)
330.00

Začátek:

9:00 hod.

Místo:

Dobronická 1216/28, Praha 4

- ve Středním odborném učilišti automobilním, (pokud není v přehledu školení uvedeno jinak).

(rezervujeme a účastníci si ho hradí sami na místě)

Tato objednávka ubytování je závazná a veškeré náklady spojené s objednáním a pozdějším nevyužitím ubytování budou přeúčtovány v plné výši objednávající firmě.

 Účastník školení
 Fakturační údaje
 Kontaktní údaje

 *

* - tyto položky jsou povinné.

Současně bereme na vědomí a souhlasíme s tím, že v případě neomluvené neúčasti závazně přihlášeného účastníka je společnost Robert Bosch odbytová s.r.o. oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši CZK 1000,00 / €42,00 na osobu. Omluva je akceptována písemnou formou nejméně 5 pracovních dní předem nebo zasláním kopie neschopenky.
V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÝCH ZÁVAZKŮ VŮČI FIRMĚ BOSCH (ZEJMÉNA NEZAPLACENÉ FAKTURY VE SPLATNOSTI) NENÍ MOŽNÁ ÚČAST NA ŠKOLENÍCH!