Tímto závazně přihlašujeme účastníka(y) na on-line školení pořádané firmou BOSCH:

Školení:

KTS

Termín:

22.4.21

Cena bez DPH:

2,800 Kč (Akceptujeme tuto cenu.)
110 €

Začátek:

8:30 - 16:00 hod.

Účastník školení

Kontaktní údaje

Fakturační údaje

Potvrďte svůj souhlas s podmínkami použití

Potvrďte svůj souhlas s podmínkami účasti na on-line školení


* - tyto položky jsou povinné.


Současně bereme na vědomí a souhlasíme s tím, že v případě neomluvené neúčasti závazně přihlášeného účastníka je společnost Robert Bosch odbytová s.r.o. oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši CZK 1500,00 / €60,00 na osobu. Omluva je akceptována písemnou formou nejméně 5 pracovních dní předem nebo zasláním kopie neschopenky.

V případě nesplněných závazků vůči firmě Bosch (zejména nezaplacené faktury ve splatnosti) není možná účast na školeních!