Tímto závazně přihlašujeme účastníka(y) na školení pořádané firmou BOSCH:

Školení:*

PassThru

Termín:*

Od 27.8.2020 do 27.8.2020

Cena bez DPH:*

2,800 Kč (Akceptujeme tuto cenu.)
110 €

Začátek:*

9:00 hod.

Místo:

Dobronická 1216/28, Praha 4
- ve Středním odborném učilišti automobilním, (pokud není v přehledu školení uvedeno jinak).

(rezervujeme a účastníci si ho hradí sami na místě)


Tato objednávka ubytování je závazná a veškeré náklady spojené s objednáním a pozdějším nevyužitím ubytování budou přeúčtovány v plné výši objednávající firmě.

Účastník školení

Kontaktní údaje

Fakturační údaje

Potvrďte svůj souhlas s podmínkami použití


* - tyto položky jsou povinné.

Současně bereme na vědomí a souhlasíme s tím, že v případě neomluvené neúčasti závazně přihlášeného účastníka je společnost Robert Bosch odbytová s.r.o. oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši CZK 1500,00 / €60,00 na osobu. Omluva je akceptována písemnou formou nejméně 5 pracovních dní předem nebo zasláním kopie neschopenky.
V případě nesplněných závazků vůči firmě Bosch (zejména nezaplacené faktury ve splatnosti) není možná účast na školeních!