Tímto závazně přihlašujeme účastníka(y) na školení pořádané firmou BOSCH:

Školení:

Klimatizace

Termín:

27.4.21

Cena bez DPH:

2,800 Kč (Akceptujeme tuto cenu.)
110 €

Začátek:

8:30 - 15:00 hod.

Místo:

Dobronická 1216/28, Praha 4

(rezervujeme a účastníci si ho hradí sami na místě)


Tato objednávka ubytování je závazná a veškeré náklady spojené s objednáním a pozdějším nevyužitím ubytování budou přeúčtovány v plné výši objednávající firmě.

Účastník školení

Kontaktní údaje

Fakturační údaje

Potvrďte svůj souhlas s podmínkami použití


* - tyto položky jsou povinné.

Současně bereme na vědomí a souhlasíme s tím, že v případě neomluvené neúčasti závazně přihlášeného účastníka je společnost Robert Bosch odbytová s.r.o. oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši CZK 1500,00 / €60,00 na osobu. Omluva je akceptována písemnou formou nejméně 5 pracovních dní předem nebo zasláním kopie neschopenky.
V případě nesplněných závazků vůči firmě Bosch (zejména nezaplacené faktury ve splatnosti) není možná účast na školeních!