Tímto závazně přihlašujeme účastníka(y) na on-line školení pořádané firmou BOSCH:

Školení:

HV0 - úvod

Termín:

11.3.24

Cena bez DPH:

550 Kč (Akceptujeme tuto cenu.)
22 €

Začátek:

9:00 - 11:00 hod.

Účastník školení

Kontaktní údaje

Fakturační údaje

Potvrďte svůj souhlas s podmínkami použití

Potvrďte svůj souhlas s podmínkami účasti na on-line školení


* - tyto položky jsou povinné.


Současně bereme na vědomí a souhlasíme s tím, že v případě neomluvené neúčasti závazně přihlášeného účastníka je společnost Robert Bosch odbytová s.r.o. oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši CZK 1650,00 / €66,00 na osobu. Omluva je akceptována písemnou formou nejméně 5 pracovních dní předem nebo zasláním kopie neschopenky.

V případě nesplněných závazků vůči firmě Bosch (zejména nezaplacené faktury ve splatnosti) není možná účast na školeních!