Název školení Popis školení
Komfort 
Komfortní  systémy
2 dny

Základní pravidla elektrotechniky, jistící a spínací prvky ve vozidlech, měření elektrických veličin. Komfortní systémy ve vozidlech a jejich komponenty. Akumulátory a dobíjecí soustava osobních vozidel, pravidla pro výměny startovacích akumulátorů, startovací soustava spalovacích motorů. Komunikační sítě ve vozidlech, topologie zapojení řídících jednotek a závady, zádržné systémy pro ochranu posádky, osvětlení vozidla, asistenční systémy řidiče.

Klimatizace

1 den

Princip činnosti systému klimatizace. Konstrukce a funkce komponentů systému. Vlastnosti chladícího média a jeho vliv na životní prostředí. Legislativními a bezpečnostními požadavky pro zacházení s chladicím médiem při práci na vozidlových klimatizacích (Nařízení (ES) č. 842/2006 a směrnice 2006/40/ES). Funkce a komponenty klimatizačních systémů s elektronickou regulací. Návaznost na další systémy vozidel. Diagnostika a opravy systémů s elektronickou regulací pomocí diagnostického testeru KTS 200/340/5xx/6xx. Popis a funkce zařízení pro servis klimatizací/ pro zpětné získávání chladícího média. Obsluha zařízení pro servis klimatizací, připojení k systému vozidla, zacházení s tlakovou lahví pro chladící médium. Pravidelná údržba systému klimatizace (výměna náplně, výplach, vysušení, čištění). Diagnostické možnosti ( posouzení tlaků, teplot a kontrola elektrických a elektronických komponent).
Rozsah školení zahrnuje i minimální požadavky na dovednosti a znalosti stanovené nařízením Komise (ES) č. 307/2008. Školení splňující tyto požadavky musí po 4.7.2010 absolvovat každý pracovník, který se zabývá servisem klimatizačních zařízení motorových vozidel.
Učasník získá po úspěšném absolvování testu Osvědčení ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 307/2008.
Hybrid
Hybridní vozidla
1,5 dne

Kompletní přehled hybridních pohonů u různých výrobců vozidel. Bezpečnost práce při práci na hybridních a elektrických vozidlech, uvedení vozidla do beznapěťového stavu. Popis a konstrukce jednotlivých druhů hybridních pohonů – Micro, Mild, Strong ve všech jejich variantách. Rozbor jednotlivých komponent pohonu a jejich závad (motorgenerátory, hybridní převodovky) v kombinaci so spalovacím motorem. Popis variant vysokonapěťových akumulátorů, battery management, chlazení pohonu a akumulátorů s elektricky poháněným kompresorem klimatizace. Specifika rekuperativního brzdového systému. Diagnostika závad pomocí testeru KTS, diagnostika systémů pohonu v beznapěťovém stavu pomocí testeru FSA 050.

Automatické převodovky
1,5 dne
Přehled automatických převodovek: Automatická převodovka, Automatizovaná řazená převodovka, Převodovka s dvojitou spojkou (DKG), Plynulá převodovka (CVT). Přehled, konstrukce, princip činnosti, základní nastavení. Paralelní diagnostika automatických převodovek na vozidle s využitím motortesteru FSA 760. Sériová diagnostika automatických převodovek na vozidle, identifikace, skutečné hodnoty a jejich význam, testy akčních členů s využitím diagnostického přístroje KTS.
Asistenční systémy
1 den
Asistenční systémy řidiče, principy funkce snímačů. Možnosti kalibrace snímačů asistenčních systémů řidiče v moderních vozidlech, principy funkce snímačů (kamery, radary, laserové skenery, ultrazvukové snímače). Rozdíly mezi systémy jednotlivých výrobců, rozbor podmínek kalibrace. Kalibrace radarů a kamer motorových vozidel pomocí přípravků BOSCH DAS 3000, SCT 415, SCT 815.
Školení nově doplněné o inovovaný produkt DAS 3000 facelift s kalibrací předních kamer + radarů, kde dále vzniká možnost kalibrace i zadních a bočních kamer u vozidel VW group. Nově doplněné možnosti kalibrace zadních radarů pomocí SCT 815.

   

Všechny tyto kursy jsou placené.

Dotazy na školení
Přihlášky na školení