Název školení

Délka

Popis školení

Komfort 

Komfortní systémy ve vozidlech, komunikační sítě, zádržné systémy, elektrotechnika.
 

2 dny

Popis:
Základní pravidla elektrotechniky, jistící a spínací prvky ve vozidlech, měření elektrických veličin. Komfortní systémy ve vozidlech a jejich komponenty. Akumulátory a dobíjecí soustava osobních vozidel, pravidla pro výměny startovacích akumulátorů, startovací soustava spalovacích motorů. Komunikační sítě ve vozidlech, topologie zapojení řídících jednotek a závady, zádržné systémy pro ochranu posádky, osvětlení vozidla, asistenční systémy řidiče.

Přínos školení:
Na tomto školení budete seznámeni s principy elektrotechniky a nejčastěji zanedbávanými pravidly, které v dílenské praxi způsobují přehlížení jednoduchých závad vedoucích ke komplikaci způsobu řešení závad. Budete vědět, jak různými způsoby diagnostikovat závady startovací a dobíjecí soustavy vozidla. Dozvíte se, které chování systémů je v pořádku, i když by se jinak mohlo považovat za chybné ve smyslu principu funkce. Budete schopni identifikovat komunikační sítě ve vozidlech a řešit jejich závady vícero způsoby s ohledem na vybavení Vaši dílny. Získáte vědomosti o funkci zádržných systémů, osvětlení vozidla a asistenčních systémech vozidla.

Návaznost školení:
Na toto školení navazují další naše školení:

 • Školení přístupu k informacím o opravách a údržbě.
 • ADAS – Kalibrace radarů, kamer pro bezpečnostní a komfortní funkce asistenčních systémů pomocí přípravků BOSCH DAS 3000, SCT 415, SCT 815.
 • A veškerá další technická školení, u kterých využijete principů elektrotechniky a diagnostiky elektrických závad.

Klimatizace

Princip činnosti systému klimatizace, konstrukce a funkce komponentů systému dle nařízení Komise (ES) č. 307/2008.

 

1 den

Popis: 
Princip činnosti systému klimatizace. Konstrukce a funkce komponentů systému. Vlastnosti chladícího média a jeho vliv na životní prostředí. Legislativními a bezpečnostními požadavky pro zacházení s chladicím médiem při práci na vozidlových klimatizacích (Nařízení (ES) č. 517/2014 a směrnice 2006/40/ES). Funkce a komponenty klimatizačních systémů s elektronickou regulací. Návaznost na další systémy vozidel. Diagnostika a opravy systémů s elektronickou regulací pomocí diagnostického testeru KTS5xx. Popis a funkce zařízení pro servis klimatizací/ pro zpětné získávání chladícího média. Obsluha zařízení pro servis klimatizací, připojení k systému vozidla, zacházení s tlakovou lahví pro chladící médium. Pravidelná údržba systému klimatizace (výměna náplně, výplach, vysušení, čištění). Diagnostické možnosti ( posouzení tlaků, teplot a kontrola elektrických a elektronických komponent).

Rozsah školení zahrnuje i minimální požadavky na dovednosti a znalosti stanovené nařízením Komise (ES) č. 307/2008.

Přínos školení: 
Účastník získá Osvědčení ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 307/2008, které je po 4.7.2010 povinné pro každého pracovníka, který se zabývá servisem klimatizačních zařízení motorových vozidel s chladivem R134a.

Účastník se seznámí s výměnou chladicího média systému klimatizace a dalšími postupy, pro případy, kdy má klimatizace nestandardní výbavu nebo nastane nějaká anomálie. Utřídí si znalosti ohledně olejů používaných v klimatizačních systémech. Seznámí se s postupy a důvody proplachu klimatizace. 

Návaznost školení: 
Toto školení navazuje a doplňuje další naše školení:

 • KTS + ESI[tronic] 2.0 – Obsluha diagnostiky řady KTS a efektivní využívání informačního sytému Bosch ESI[tronic] 2.0 online.
 • Osciloskop + FSA - Měření elektrických veličin a signálů
 • Školení Přístup k informacím o opravách a údržbě
 • Komfort - Komfortní systémy ve vozidlech, komunikační sítě, zádržné systémy, elektrotechnika.

Hybrid

Popis funkce a kategorie moderních hybridních a elektrických pohonů,
bezpečnost práce na vozidlech a diagnostika závad pomocí testeru KTS a FSA 050.
 

2 dny

Popis:
Kompletní přehled hybridních pohonů u různých výrobců vozidel. Bezpečnost práce při práci na hybridních a elektrických vozidlech, uvedení vozidla do beznapěťového stavu. Popis a konstrukce jednotlivých druhů hybridních pohonů – Micro, Mild, Strong ve všech jejich variantách. Rozbor jednotlivých komponent pohonu a jejich závad (motorgenerátory, hybridní převodovky) v kombinaci so spalovacím motorem. Popis variant vysokonapěťových akumulátorů, battery management, chlazení pohonu a akumulátorů s elektricky poháněným kompresorem klimatizace. Specifika rekuperativního brzdového systému. Diagnostika závad pomocí testeru KTS, diagnostika systémů pohonu v beznapěťovém stavu pomocí testeru FSA 050.

Přínos školení:
Po absolvování tohoto školení budete schopni rozeznat typy hybridních pohonů a identifikovat jejich konstrukční specifika. Budete vědět, jaká jsou bezpečnostní rizika práce na těchto vozidlech a co všechno je nutné z bezpečnostního hlediska splnit. Získáte vědomosti o bezpečném odpojení vysokonapěťových systému, kontrole správnosti provedení odpojení a zabezpečení systému pro další práce. Dozvíte se, jakým způsobem bezpečně diagnostikovat závady systémů v beznapěťovém stavu pomocí testeru izolačních vlastností Bosch FSA 050. Budete seznámeni s rozdíly mezi způsoby odpojování a konstrukce systémů u různých výrobců a generací hybridních pohonů.

Návaznost školení:
Toto školení navazuje a doplňuje další naše školení:

 • Komfort - Komfortní systémy ve vozidlech, komunikační sítě, zádržné systémy, elektrotechnika.
 • Školení Přístup k informacím o opravách a údržbě
 • KTS + ESI[tronic] 2.0 – Obsluha diagnostiky řady KTS a efektivní využívání informačního sytému Bosch ESI[tronic] 2.0 online.
 • JET – školení řízení zážehových motorů (JET4, JET5…)

Automatické převodovky

Paralelní diagnostika automatických převodovek
na vozidle s využitím motortesteru FSA 760

 

2 dny

Popis:
Přehled automatických převodovek: Automatická převodovka, Automatizovaná řazená převodovka, Převodovka s dvojitou spojkou (DKG), Plynulá převodovka (CVT). Přehled, konstrukce, princip činnosti, základní nastavení. Paralelní diagnostika automatických převodovek na vozidle s využitím motortesteru FSA 760. Sériová diagnostika automatických převodovek na vozidle, identifikace, skutečné hodnoty a jejich význam, testy akčních členů s využitím diagnostického přístroje KTS.

Přínos školení:
Osvojení základních znalostí a dovedností u nejběžnějších závad z oblasti automatické převodovky DSG. Výměna spojkové sady u šesti a sedmi stupňových automatických převodovek DSG. Účastníci školení zvládnou bezchybně seřídit vůle spojek a nastavení mechatroniky s využitím elektronického informačního systému Bosch. Přizpůsobení mechatroniky, postupy při kontrole stavu olejové náplně a správný postup při její výměně.

Asistenční systémy

Asistenční systémy řidiče, principy funkce snímačů, kalibrace pomocí přípravků
BOSCH DAS 3000,
SCT 415, SCT 815.

1 den

Popis:
Kalibrace snímačů asistenčních systémů řidiče v moderních vozidlech, principy funkce snímačů (kamery, radary, laserové skenery, ultrazvukové snímače). Rozdíly mezi systémy jednotlivých výrobců, rozbor podmínek statické a dynamické kalibrace. Praktická ukázka kalibrací pomocí přípravků DAS 3000, SCT 415, SCT 815 na vozidlech různých značek.

Přínos školení:
Po absolvování tohoto školení budete schopni rozeznat, jakými asistenční systémy jsou různá vozidla vybavena a jaké jsou potřeby kalibrace jednotlivých variant snímačů u různých výrobců. Budete vědět, jakým způsobem tyto kalibrace provést, u jakých variant je nutné mechanické seřízení snímačů bez ohledu na to, jestli se jedná o statickou nebo dynamickou kalibraci. Obeznámíte se s principem konstrukce jednotlivých snímačů a jejich závadami. Budete vědět, jaký vliv má preciznost kalibrace na samotnou funkci systému.

Návaznost školení:
Toto školení navazuje a doplňuje další naše školení:

 • KTS + ESI[tronic] 2.0 – Obsluha diagnostiky řady KTS a efektivní využívání informačního sytému Bosch ESI[tronic] 2.0 online.
 • Brzdové systémy – Kompletní konstrukce a diagnostika komponent brzdových systémů pomocí diagnostiky Bosch KTS se systémem ESI[tronic] 2.0 a osciloskopem Bosch FSA.
 • Komfort – Komfortní systémy ve vozidlech, komunikační sítě, zádržné systémy, elektrotechnika.

   

Všechny tyto kursy jsou placené.

Dotazy na školení
Přihlášky na školení