Název školení Délka Popis školení

Brzdové systémy
Kompletní konstrukce a diagnostika komponent
brzdových systémů pomocí diagnostiky Bosch KTS se systémem ESI[tronic] 2.0 a osciloskopem Bosch FSA.

2 dny

Popis:
Konstrukce a funkce brzdových systémů osobních vozidel, elektronické systémy stabilizace a regulace brzdného účinku, regulace prokluzu kol, konstrukce elektronické parkovací brzdy, aktivní bezpečnostní systémy zasahující do brzdného účinku. Efektivní diagnostika funkce snímačů brzdových systémů, akčních členů a mechanických komponent, diagnostika pomoci sériové diagnostiky Bosch KTS a systému ESI[tronic] 2.0 online. Vyhodnocení a analýza závad zjištěných sériovou diagnostikou pomocí osciloskopu Bosch FSA. Servis a opravy brzdových systémů různé konstrukce pomoci diagnostického zařízení Bosch KTS.

Přínos školení:
Po absolvování tohoto školení budete schopni řešit elektrické i neelektrické závady brzdových systémů. Budete seznámeni s principy regulace prokluzu kol i protiblokovacích systémů a dalších prvků aktivní bezpečnosti jízdy. Budete schopni diagnostikovat špatnou funkci snímačů otáček kol nebo pulzních rotorů integrovaných v ložisku nebo na poloosách pomoci sériové diagnostiky Bosch KTS a pomoci osciloskopu. Budete vědět, jaké jsou pracovní podmínky hydraulické brzdové soustavy, jak provádět diagnostiku mechanické části brzdové soustavy a jaké výsledky testů soustavy očekávat.

   

Tento kurs je placený.

Dotazy na školení
Přihlášky na školení