Název školení Popis školení

KTS
testery elektronických systémů
1,5 dne

Představení přístroje a jeho příslušenství. Podrobné vysvětlení ovládacích a nastavovacích prvků. Identifikace vozidla a připojení testeru k diagnostické zásuvce. Zvláštnosti diagnostiky vybraných značek vozidel. Vysvětlení nabízených diagnostických funkcí a jejich význam při hledání závad elektronických systémů vozidel. Seznámení s ovládáním a nastavením multimetru a osciloskopu. Praktické měření na vozidlech.

KTS250
tester elektronických systémů nové generace
1 den

NOVINKA 2020

Obsluha zařízení s operačním systémem Android, využití možností přístroje při diagnostice závad vozidel.

ADAS
kalibrace radarů a kamer motorových vozidel
1 den

NOVINKA 2020

Asistenční systémy řidiče, principy funkce snímačů, kalibrace pomocí přípravků BOSCH DAS 3000, SCT 415, SCT 815. Kalibrace snímačů asistenčních systémů řidiče v moderních vozidlech, principy funkce snímačů (kamery, radary, laserové skenery, ultrazvukové snímače). Rozdíly mezi systémy jednotlivých výrobců, rozbor podmínek kalibrace. Praktická ukázka kalibrace pomocí přípravků DAS 3000, SCT 415, SCT 815.

PassThru
Programování řídicích jednotek pomocí KTS 560/590 v režimu PassThru
1 den

NOVINKA 2020

Použití diagnostických zařízení KTS 560/590 v režimu PassThru pro diagnostiku a programování řídicích jednotek pomocí softwaru výrobce v souladu s blokovou výjimkou. Problematika orientace na portálech výrobce, přístup k informacím o opravě a údržbě, rozbor požadavků výrobců pro splnění podmínek bezpečnostní akreditace.

Doporučené vybavení je KTS 350/560/590 + nabíječka BAT 690 pro splnění požadavků výrobců s ohledem na bezpečnost prováděných prací.

 

Osciloskop + FSA
3 dny

Měření elektrických veličin a signálů. Popis principu činnosti osciloskopu. Porovnání analogového a digitálního osciloskopu. Vysvětlení ovládacích a nastavovacích funkcí osciloskopu. Zásady správného připojování k měřeným objektům z hlediska bezpečnosti obsluhy a ochrany přístroje. Praktické měření základních signálů na vozidle. Příklady měřených signálů a diskuze o tom, co z nich lze vyčíst pro diagnostiku závad. Praktické měření na vozidlech. Diskuze o naměřených výsledcích. Využití informačního systému ESI2.0 při připojování k vozidlu a  vyhodnocení naměřených signálů. Archivace naměřených signálů.

FWA
měření geometrie náprav
1,5 dne

Toto školení nabízíme pouze na zakázku.
Školení seznamuje uživatele s principem měřicího zařízení. Objasňuje blíže měřené veličiny a jejich vliv na chování vozidla. V praktické části si frekventanti prohloubí znalosti v práci s databankou zákazníků a vozidel, vyzkouší si zvláštní postupy měření a seznámí se se speciálními měřicími a seřizovacími postupy, které vyžadují výrobci vozidel.

   

Všechny tyto kursy jsou placené.

Dotazy na školení
Přihlášky na školení