Název školení Délka Popis školení

KTS
testery elektronických systémů

1,5 dne

Obsluha diagnostiky řady KTS a efektivní využívání informačního sytému Bosch ESI[tronic] 2.0 online.
Školení je orientované na online verzi diagnostického software ESI[tronic] 2.0, práci s informacemi a přístupem k datům. Účastník získá kompletní přehled o diagnostickém software ESI[tronic] 2.0 online. Školení účastníky podrobně provede všemi funkcemi a ucelí informace dostupné v systému pro jejich efektivní využití během každodenní práce v dílně. Dále jsou účastníci seznámeni se zabezpečenou diagnostikou ŘJ pomocí diagnostického zařízení Bosch KTS – Security Gateway, SDA, Seed & Key, token v závislosti od konkrétního výrobce.

KTS250

1 den

Obsluha zařízení s operačním systémem Android, využití možností přístroje při diagnostice závad vozidel.

KTS Truck I. 1 den

Školení seznámí účastníky s příslušenstvím KTS Truck a způsoby připojení k vozidlu. Podrobně provede všemi funkcemi a ucelí informace dostupné v systému pro jejich efektivní využití během každodenní práce v dílně. Vysvětlí rozsah použití a podmínky Rozšířeného režimu „Užitkové vozidlo“ PIN1 a „Přívěs“ PIN2. Dále jsou účastníci seznámeni s možnostmi dalších modulů OHW1 a OHW2 s diagnostikou a informacemi pro zemědělské, stavební a stacionární stroje.

KTS Truck II, PIN2 + systémy nákladních vozidel 2 dny

Účastníci se seznámí s funkcí a popisem konvenčních a elektronických brzdových systémů (EBS) tažných a přípojných vozidel podle výrobců a jejich generací. Školení projde diagnostické menu (identifikace závad, parametry, testy akčních členů, funkční testy systémů) a  technické informace, jejich strukturu a využití. Podrobně provede vybrané diagnostické úkony – výměny EBS modulátorů přípojných vozidel, změny parametrů, přídavné funkce (aktivace) společně s popisem technického provedení. Seznámí s legislativními podmínkami prací na brzdových systémech a podmínkami pro získání PIN2.
Dále školení popisuje funkce vybraných systémů nákladních vozidel např. systémy COMMON RAIL a systémy SCR s AdBlue (zaměření na problematiku EURO 6), elektronické systémy pérování, elektronické ovládání převodovek, systémy aktivní bezpečnosti, elektronické vysoušeče a využití KTS Truck při efektivní vyhledání a odstranění závad.
Informace o novinkách v aktualizacích software KTS TRUCK.

Podmínkou pro účast na tomto školení je absolvování KTS Truck I, nebo minimálně 1 rok praxe práce s KTS truck, popřípadě ověřitelná znalost ovládání funkcí KTS Truck.

PassThru
Programování řídicích jednotek v režimu PassThru
1 den

Použití diagnostických zařízení KTS 560/590 v režimu PassThru pro diagnostiku a programování řídicích jednotek pomocí softwaru výrobce v souladu s blokovou výjimkou. Problematika orientace na portálech výrobce, přístup k informacím o opravě a údržbě, rozbor požadavků výrobců pro splnění podmínek bezpečnostní akreditace.
Doporučené vybavení je KTS 350/560/590 + nabíječka BAT 690 pro splnění požadavků výrobců s ohledem na bezpečnost prováděných prací.

Osciloskop + FSA 3 dny

Měření elektrických veličin a signálů. Popis principu činnosti osciloskopu. Porovnání analogového a digitálního osciloskopu. Vysvětlení ovládacích a nastavovacích funkcí osciloskopu. Zásady správného připojování k měřeným objektům z hlediska bezpečnosti obsluhy a ochrany přístroje. Praktické měření základních signálů na vozidle. Příklady měřených signálů a diskuze o tom, co z nich lze vyčíst pro diagnostiku závad. Praktické měření na vozidlech. Diskuze o naměřených výsledcích. Využití informačního systému ESI2.0 při připojování k vozidlu a  vyhodnocení naměřených signálů. Archivace naměřených signálů.

FWA
měření geometrie náprav
1,5 dne

Toto školení nabízíme pouze na zakázku.
Školení seznamuje uživatele s principem měřicího zařízení. Objasňuje blíže měřené veličiny a jejich vliv na chování vozidla. V praktické části si frekventanti prohloubí znalosti v práci s databankou zákazníků a vozidel, vyzkouší si zvláštní postupy měření a seznámí se se speciálními měřicími a seřizovacími postupy, které vyžadují výrobci vozidel.

   

Všechny tyto kursy jsou placené.

Dotazy na školení
Přihlášky na školení