Název školení

Délka

Popis školení

KTS + ESI[tronic]

2 dny

Teorie:
Obsluha diagnostiky řady KTS a efektivní využívání informačního sytému Bosch ESI[tronic] Evolution. Zprovoznění, instalace a aktualizace, seznámení s informačními segmenty, způsob odesílání podnětů a požadavků od obsluhy.

Praxe:
Další možnosti využití diagnostických adaptérů řady KTS, zabezpečená diagnostika, praktická část. Účastníci jsou rozděleni do skupin, kde jim jsou zadány různé úkoly na několika vozidlech, ty se snaží splnit s využitím informačních systému ESI [tronic] Evolution.

Osciloskop + FSA

3 dny

Teorie:
Úvod do teorie signálů, seznámení s principem osciloskopu analogového a digitálního, nastavení a ovládání, použití paměťového režimu, příklady signálů, hledání chyb v signálech, detailní rozbor signálů, vysvětlení příčin závad.

Praxe:
Použití motortesteru a osciloskopu v praxi, měření signálů na vozidlech

Security Gateway


hodiny
on-line

Popis odemykání funkcí řídících jednotek vozidel vybavených zabezpečením pomocí řešení Bosch SDA, které je standardní součástí ESI[tronic].

   

Všechny tyto kursy jsou placené.

Dotazy na školení
Přihlášky na školení