Název školení

Délka

Popis školení

KTS + ESI[tronic] 2.0

Obsluha diagnostiky řady KTS a efektivní využívání informačního sytému
Bosch ESI[tronic] 2.0 online.

2 dny

Popis:
Školení je orientované na online verzi diagnostického software ESI[tronic] 2.0, práci s informacemi a přístupem k datům. Účastník získá kompletní přehled o diagnostickém software ESI[tronic] 2.0 online. Školení účastníky podrobně provede všemi funkcemi a ucelí informace dostupné v systému pro jejich efektivní využití během každodenní práce v dílně. Dále jsou účastníci seznámeni se zabezpečenou diagnostikou ŘJ pomocí diagnostického zařízení Bosch KTS – Security Gateway, SDA, Seed & Key, token v závislosti od konkrétního výrobce.

Přínos školení:
Po tomto školení budete schopní rychle a efektivně využívat možnosti informačního systému ESI[tronic] 2.0 v jeho plném rozsahu v kombinaci s diagnostickým komunikačním adaptérem KTS. Budete tak vědět, které informace lze ve které části informačního systému najít a jakými všemi způsoby s ohledem na dotazy našich zákazníků. Zároveň se dovíte, k jakým zásadním změnám došlo v souvislosti s přechodem na online informační systém. Budete vědět co musíte udělat pro zprovoznění zabezpečené diagnostiky, aby pro Vás nové zabezpečení ve vozidlech nepředstavovalo omezení. Pro řešení závad na Vašich vozidlech budete seznámeni s fungováním naši hotline.

Navazující školení:

  • PassThru – Programování řídících jednotek v souladu s platnou blokovou výjimkou.
  • A veškerá další technická školení, u kterých je nezbytné použití diagnostického software pro řešení závad.

PassThru

Programování řídicích jednotek v režimu PassThru

1 den

Popis:
Použití diagnostických zařízení KTS 560/590 v režimu PassThru pro diagnostiku a programování řídicích jednotek pomocí softwaru výrobce v souladu s blokovou výjimkou. Problematika orientace na portálech výrobce, přístup k informacím o opravě a údržbě, rozbor požadavků výrobců pro splnění podmínek bezpečnostní akreditace. Na tomto školení budou předvedeny postupy výrobců: VAG Group, PSA, Ford, BMW, Toyota, Volvo a další.

Přínos školení:
Po absolvování tohoto školení budete schopni se zaregistrovat u konkrétních výrobců vozidel, absolvovat u nich nezbytné ověření a používat tovární diagnostické prostředky s použitím komunikačního adaptéru KTS. Budete vědět, jaká jsou specifika konkrétních diagnostických řešení výrobců automobilů s jejich výhodami a budete schopni řešit složité závady na straně software řídících jednotek. Dozvíte se, jak přizpůsobit novou řídící jednotku po její výměně, jak zaktualizovat její software nebo jestli je možné, případně jak přizpůsobit řídící jednotku získanou z jiného vozidla včetně řešení problematiky ochrany komponent.

Návaznost školení
Toto školení navazuje a doplňuje další naše školení:

  • KTS + ESI[tronic] 2.0 – Obsluha diagnostiky řady KTS a efektivní využívání informačního sytému Bosch ESI[tronic] 2.0 online.
  • Školení přístupu k informacím o opravách a údržbě
  • A veškerá další technická školení, u kterých řešíte závady systémů vozidel.

Doporučené vybavení je KTS 350/560/590 + nabíječka BAT 690 pro splnění požadavků výrobců s ohledem na bezpečnost prováděných prací.

Osciloskop + FSA 3 dny

Měření elektrických veličin a signálů. Popis principu činnosti osciloskopu. Porovnání analogového a digitálního osciloskopu. Vysvětlení ovládacích a nastavovacích funkcí osciloskopu. Zásady správného připojování k měřeným objektům z hlediska bezpečnosti obsluhy a ochrany přístroje. Praktické měření základních signálů na vozidle. Příklady měřených signálů a diskuze o tom, co z nich lze vyčíst pro diagnostiku závad. Praktické měření na vozidlech. Diskuze o naměřených výsledcích. Využití informačního systému ESI2.0 při připojování k vozidlu a  vyhodnocení naměřených signálů. Archivace naměřených signálů.

Security Gateway

Popis odemykání funkcí
řídících jednotek vozidel vybavených zabezpečením pomocí řešení Bosch SDA,
které je standardní součástí
ESI[tronic] 2.0.


hodiny
on-line

Popis:
Zabezpečená diagnostika vozidel dle nařízení EHK OSN č. 155 z 22.1.2021. Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska kybernetické bezpečnosti a systému řízení kybernetické bezpečnosti [2021/387]. Popis zabezpečení, omezení a řešení u jednotlivých výrobců. Představení a seznámení se s jednotným řešením integrovaném v Bosch ESI[tronic] 2.0 (SDA – Secure Diagnostic Access) pro odemykání přístupu k funkcím řídících jednotek.

Přínos školení:
Na tomto školení se seznámíte s problematikou zabezpečené diagnostiky a zjistíte jaká je motivace výrobců pro zavedení těchto změn. Budete vědět, jaká omezení tyto zabezpečení představují v každodenní dílenské praxi u jednotlivých výrobců. Seznámíte se s řešením SDA – Secure Diagnostic Access integrovaným do ESI[tronic] 2.0 pro odemykání těchto zabezpečených funkcí jednotným způsobem pomoci řešení od společnosti Bosch. Po absolvování školení budete schopni provádět diagnostiku a opravy vozidel v plném rozsahu tak, jak tomu je u vozidel, které tímto dnes už povinným zabezpečením vybaveny nejsou (modely uvedené na trh do roku 2020). Dnes už jsou tímto legislativně povinným zabezpečením vybavena všechna prodaná vozidla od září 2022.

Návaznost školení
Toto školení navazuje a doplňuje další naše školení:

  • KTS + ESI[tronic] 2.0 – Obsluha diagnostiky řady KTS a efektivní využívání informačního sytému Bosch ESI[tronic] 2.0 online.
  • A veškerá další technická školení, u kterých využíváte diagnostický přístroj pro řešení závad.

Doporučené vybavení je KTS 560/590

   

Všechny tyto kursy jsou placené.

Dotazy na školení
Přihlášky na školení