Název školení Délka Popis školení

JET4

Moderní systémy řízení motoru Bosch Motronic ME7, MED7 a MED9

3 dny

Popis školení:
Systémy nepřímého vstřikování Bosch Motronic ME7:
Palivová soustava – komponenty a jejich kontrola; snímání provozních veličin – snímače otáček kliky a vačky, snímač hmotnosti vzduchu, snímače teplot, lambdasonda širokopásmová a skoková, nastavovač škrticí klapky, snímač klepání, atd.

Přímé vstřikování Motronic MED7 a MED9:
Princip vysokotlakého přímého vstřikování paliva, tvorba směsi, provozní režimy. Palivová soustava s řídicí jednotkou elektrického palivového čerpadla. Snímání provozních veličin, řízení motoru na základě točivého momentu, ovládání škrticí klapky, regulace tlaku paliva, ovládání vysokotlakých vstřikovacích ventilů, úprava spalin s použitím třícestného katalyzátoru a zásobníkového katalyzátoru NOx. Základy diagnostiky OBDII/EOBD. Praktické měření na vozidlech, diagnostika pomocí testerů KTS a osciloskopu/motortesteru.

Přínos školení:
Absolvent školení získá ucelený přehled o činnosti moderních systémů managementu Bosch pro zážehové motory se vstřikováním nepřímým i vysokotlakým přímým. Detailní vysvětlení funkce jednotlivých komponentů a jejich vzájemných vazeb v systému managementu motoru s využitím názorných videí v teoretické části školení a praktická měření v dílně pomohou účastníkům školení osvojit si znalosti a dovednosti pro odhalování skutečných příčin chybného chování motoru v jejich vlastní servisní praxi. Získaná znalost principů a chování jednotlivých snímačů a akčních členů umožní absolventovi školení, aby každý z komponentů spolehlivě zkontroloval, bez nutnosti jejich nesystematické pokusné výměny.

Návaznost školení:
Na toto školení, představující základy moderních systémů managementu zážehových motorů, navazují další školení s tematikou zážehových motorů jako JET5, JET6, JET7, JET8 a JET9. Účast na tomto školení není podmíněna absolvováním jiných školení, je však vhodné mít základní znalosti práce s diagnostikou a osciloskopem/motortesterem – viz školení níže

  • KTS + ESI[tronic] 2.0 - Obsluha diagnostiky řady KTS a efektivní využívání informačního sytému Bosch ESI[tronic] 2.0 online.
  • Osciloskop + FSA - Princip činnosti osciloskopu a jeho použití při hledání závad v elektronických systémech vozidel

JET5

Moderní systémy řízení motoru cizích výrobců. Přímé a nepřímé vstřikování benzínu.

3 dny

Popis školení:
Shrnutí informací o snímačích otáček kliky a vačky. Přehled snímačů zatížení motoru – měřiče hmotnosti vzduchu a snímače absolutního tlaku sání. Řízení točivého momentu motoru. Provozní režimy – homogenní a vrstvená směs. Palivový systém s proměnným tlakem paliva v nízkotlaké části. – ovládání řídicí jednotky palivového čerpadla. Vysokotlaký systém. Vysokotlaké vstřikování Mitsubishi GDI – popis vysokotlakého čerpadla a mechanické regulace tlaku. Vysokotlaké čerpadlo Continental – regulace tlaku dávkovacím ventilem. Ovládání vysokotlakých vstřikovacích ventilů magnetických a s piezomodulem. Systém ovládání proměnného zdvihu ventilů MULTIAIR (FIAT), Valvetronic (BMW). Variabilní přestavení vačkového hřídele PSA/BMW, variabilní přestavení vaček Doppel Vanos (BMW). Přepínání délek sacího potrubí. TwinScroll turbodmychadlo. Praktické měření na vozidlech, diagnostika pomocí testerů KTS a osciloskopu/motortesteru.

Přínos školení:
Účastník školení si rozšíří vědomosti o systémech managementu zážehových motorů ostatních dodavatelů než je Bosch. Kromě snímačů základní provozních veličin (otáčky, zatížení motoru) se účastník seznámí s pokročilými technologiemi, jakými jsou variabilní zdvih ventilů, přestavení vaček, přepínání délky sacího potrubí a dalšími, používanými v zážehových motorech předních výrobců vozidel. Velká pozornost je věnována vysokotlaké části palivového systému a specifikům, spojeným s různými způsoby tvorby směsi. Díky nabytým znalostem pak bude snáze diagnostikovat závady v komplexních systémech moderních spalovacích motorů.

Návaznost školení:
Účast na tomto školení je podmíněna absolvováním školení JET4. 
Na školení JET5 pak navazují další školení s tematikou zážehových motorů jako JET6, JET7, JET8 a JET9. Pro pochopení tematiky je vhodné mít základní znalosti práce s diagnostikou a osciloskopem/motortesterem – viz školení níže

  • KTS + ESI[tronic] 2.0 - Obsluha diagnostiky řady KTS a efektivní využívání informačního sytému Bosch ESI[tronic] 2.0 online.
  • Osciloskop + FSA - Princip činnosti osciloskopu a jeho použití při hledání závad v elektronických systémech vozidel

JET6

Přímé vstřikování benzínu Bosch TSI a přehled lambdasond různých výrobců.

2 dny

Popis školení:
Nízkotlaký palivový systém, vysokotlaký palivový systém, vysokotlaké palivové čerpadlo, regulace vysokého tlaku, vysokotlaké vstřikovače, snímače klikového hřídele, snímače fáze, snímání zátěže, typy provozu - provozní režimy, přeplňování turbodmychadlem, zapalování, konstrukční provedení výfukového systému.

Přehled lambdasond různých výrobců (Bosch, NGK, Denso) a popis jejich funkce. Paralelní diagnostika na vozidle s využitím motortesteru FSA 760 s osciloskopem. Sériová diagnostika na vozidle, identifikace, skutečné hodnoty a jejich význam, testy akčních členů, přizpůsobení/nastavení, speciální funkce s využitím diagnostického přístroje KTS.

Přínos školení:
Školením získá účastník přehled o konstrukčním provedení managementu rozšířených motorů TSI koncernu VW/AUDI/ŠKODA/SEAT a jejich specifikách, jako například regulace tlaku oleje či vypínání válců. Detailně je rozebírán palivový systém včetně náhradních režimů při výpadku některých komponentů. Účastník se rovněž seznámí s širokou paletou typů lambdasond různých dodavatelů a jejich funkčními principy (skokové napěťové, odporové, širokopásmové různého provedení). V praxi pak bude snáze rozlišovat mezi jednotlivými typy sond a vyhne se nesprávným náhradám.

Návaznost školení:
Účast na tomto školení je podmíněna absolvováním školení JET4. 
Na školení JET6 pak navazují další školení s tematikou zážehových motorů jako JET7, JET8 a JET9. Pro pochopení tematiky je vhodné mít základní znalosti práce s diagnostikou a osciloskopem/motortesterem – viz školení níže

  • KTS + ESI[tronic] 2.0 - Obsluha diagnostiky řady KTS a efektivní využívání informačního sytému Bosch ESI[tronic] 2.0 online.
  • Osciloskop + FSA - Princip činnosti osciloskopu a jeho použití při hledání závad v elektronických systémech vozidel

JET7

Moderní systémy vstřikování benzínu od firmy DENSO

2 dny

Nízkotlaký palivový systém, vysokotlaký palivový systém, vysokotlaké palivové čerpadlo, regulace vysokého tlaku, vysokotlaké vstřikovače, snímače klikového hřídele,  snímače fáze, snímání zátěže, typy provozu- provozní režimy, přeplňování turbodmychadlem, zapalování, konstrukční provedení výfukového systému. Paralelní diagnostika na vozidle s využitím motortesteru FSA 760 s osciloskopem. Sériová diagnostika na vozidle, identifikace, skutečné hodnoty a jejich význam, testy akčních členů,  přizpůsobení – nastavení, speciální funkce s využitím diagnostického přístroje KTS.
Účast na tomto školení je podmíněna absolvováním školení JET4.

JET8
Nejmodernější systémy vstřikování benzínu BOSCH TSI
2 dny Nízkotlaký palivový systém, vysokotlaký palivový systém, vysokotlaké palivové čerpadlo, regulace vysokého tlaku, vysokotlaké vstřikovače, snímače klikového hřídele,  snímače fáze, snímání zátěže, typy provozu- provozní režimy, přeplňování turbodmychadlem, zapalování, konstrukční provedení výfukového systému. Paralelní diagnostika na vozidle s využitím motortesteru FSA 760 s osciloskopem. Sériová diagnostika na vozidle, identifikace, skutečné hodnoty a jejich význam, testy akčních členů,  přizpůsobení – nastavení, speciální funkce s využitím diagnostického přístroje KTS.
Účast na tomto školení je podmíněna absolvováním školení JET4.

JET9

Kompletní systém řízení motoru EcoBoost (Ford)

2 dny

Popis:
Systém přímého vstřikování benzínu s řízením motoru MED 17, systém regulace časování sacích a výfukových ventilů CVVT, systém přeplňování motoru, způsob činnosti obtokového ventilu a wastegate, systém chlazení motoru, palivový systém, vysokotlaké palivové čerpadlo, vstřikovače, princip činnosti, popis konstrukce a činnosti komponentů.

Přínos:
Získat a rozšířit přehled o přímém vstřikování benzinu u vozidel Ford, zrychlit a zefektivnit práci při vyhledávání závad, naučit se vyhledávat informace o závadách na vozidle s využitím informačního systému Bosch, řešit postupy s pomocí tohoto systému. Rozšíření možností jak diagnostikovat závady na vozidlech Ford EcoBoost s přímým vstřikováním.

Návaznost školení:
Účast na tomto školení je podmíněna absolvováním školení JET4.

   

Všechny tyto kursy jsou placené.

Dotazy na školení
Přihlášky na školení