Název školení Délka Popis školení

EDC3
Systémy vstřikování nafty CR, Lucas-Delphi, Siemens,  Bosch EDC 16C, systémy s filtry částic

3 dny

Nové komponenty v systémech EDC16C, měřič hmotnosti nasávaného vzduchu HFM6, širokopásmová lambda sonda, vstřikovač ovládaný piezočlenem. Konstrukce, princip a činnost  systémů Common Rail společností  Delphi s vysokotlakým čerpadlem DFP1 a se vstřikovači DFI 1.x a Siemens. Společné znaky a odlišnosti ve srovnání se systémy Bosch a jejich zohlednění při diagnostice  jednotlivých komponentů v součinnosti celých systémů.
Konstrukce a funkce systémů s filtry částic se systémy aditiva i bez. Funkce a diagnostika jednotlivých komponenů. Snímač diferenčního tlaku.
Diagnostika komponentů a systémů na vozidle prostřednictvím komunikace s ŘJ  a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem.

EDC4
Systémy vstřikování nafty CR DENSO, Denoxtronic

2 dny

Přehled systémů Common Rail výrobců Delphi, Siemens/Continental a Denso a jejich srovnání z hlediska diagnostických možností na vozidle. Vysokotlaká čerpadla Delphi DFP3.x  a přímoovládaný piezo vstřikovač DFI3. Změny u systémů CR Continental (Siemens). Systémy CR Denso  s vysokotlakými  čerpadly HP2 a HP3 a vstřikovači typu X1, X2 a G2.  Diagnostika prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS) a pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA ).
Seznámení se systémem Denoxtronic v osobních vozidlech (systém vstřikování AdBlue před SCR katalyzátor). Konstrukce a funkce komponentů systému a postupy diagnostiky na vozidle.
Účast na tomto školení je podmíněna absolvováním školení EDC3.

EDC5
Úpravy výfukových plynů vznětových motorů

2 dny

Shrnutí komponentů motoru, které mohou výrazně ovlivňovat emisní chování motoru, ale i jeho spotřebu a výkon. Recirkulace výfukových plynů, chlazení zpětně vedených výfukových plynů, škrtící klapka, širokopásmová lambda sonda, zjišťování zatížení, snímače množství vzduchu (Bosch, Pierburg, Siemens/VDO), vířivé klapky v sacím potrubí, odvětrání klikové skříně, vícestupňové přeplňování , filtry částic, katalyzátory SCR. Ovládání komponentů a diagnostika jejich funkce prostřednictvím komunikace s ŘJ (KTS) a diagnostika pomocí motortesteru s digitálním osciloskopem (FSA).
Účast na tomto školení je podmíněna absolvováním školení EDC3.

EDC6
Systémy vstřikování nafty Bosch EDC17 a Denso i-ART
2 dny

Přehled systému EDC 17 Bosch. Palivová soustava s řídicí jednotkou palivového čerpadla.  Vysokotlaký palivový systém, vysokotlaké palivové čerpadlo, princip funkce, konstrukce. Regulace vysokého tlaku, vysokotlaké vstřikovače. Nízko a vysokotlaká recirkulace spalin, výfukový systém s modulem katalyzátoru a DPF, rozmístění snímačů na výfukovém potrubí a popis jejich činností.
Nové komponenty systémů Common Rail Denso. Vysokotlaké čerpadlo HP5 a vstřikovače s inteligentní technologií optimalizace vstřikování.
Paralelní diagnostika na vozidle s využitím motortesteru FSA s osciloskopem. Sériová diagnostika na vozidle, identifikace, skutečné hodnoty a jejich význam, testy akčních členů,  přizpůsobení – nastavení, speciální funkce s využitím diagnostického přístroje KTS.
Účast na tomto školení je podmíněna absolvováním školení EDC3.

EDC7
Kompletní systém řízení motoru VW (Kodiak, Superb)
2 dny

Škoda Superb 2.0 TDI - řízení motoru EDC 17C74 se vstřikování AdBlue Denoxtronic 5.x. Kurz prohlubuje seznámení se systémem řízení motoru a jeho příslušenství se zvýšeným důrazem na praktickou část. Představuje průběhy signálů snímačů a akčních členů v režimech motoru vybraných pro diagnostiku s pomocí testerů řady KTS a motortesterů FSA.
Účast na tomto školení je podmíněna absolvováním školení EDC3.

   

Všechny tyto kursy jsou placené.

Dotazy na školení
Přihlášky na školení