Název školení

Délka

Popis školení

Přístup k informacím o opravách a údržbě
Orientace na portálech výrobců s přístupem k informacím o opravách a údržbě v souladu s platnou blokovou výjimkou.

1 den

Popis:
Orientace na portálech výrobců s přístupem k informacím o opravách a údržbě v souladu s platnou blokovou výjimkou. Kompletní postup pro přístup, registraci, vyhledávání a zakoupení informací na stránkách výrobců: VAG Group, Toyota/Lexus, PSA/Opel/GM, BMW, Renault/Dacia, KIA, Hyundai, Ford, FCA Group (Fiat, Chrysler, Jeep, Iveco, Alfa Romeo.), JRL (Jaguar, Land Rover), Suzuki, Mazda, Honda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes a další.

Přínos školení:
Po tomto školení se budete lépe orientovat na stránkách výše uvedených výrobců vozidel. Budete vědět, které typy informací jsou volně přístupné, které jsou zpoplatněné a jakým způsobem.
Tyto informace využijete např. při údržbě a opravách standardních vozidel dle postupů výrobců, ale i hybridních a elektrických vozidel, kde se klade zvýšená pozornost na dodržování BOZP a PO. Budete vědět, jak se dostat k popisu známých závad u výrobců, který byste jinak řešili obtížně.
Zároveň zde získáte potřebné informace pro přístup k digitálním servisním knihám a jejich zápisech.  Dále získáte potřebné informace pro karosářské opravy havarovaných či jinak poškozených vozidel (na Slovensku upraveno zákonem č. 106).

PassThru
Programování řídicích jednotek v režimu PassThru

1 den

Popis:
Použití diagnostických zařízení KTS 560/590 v režimu PassThru pro diagnostiku a programování řídicích jednotek pomocí softwaru výrobce v souladu s blokovou výjimkou. Problematika orientace na portálech výrobce, přístup k informacím o opravě a údržbě, rozbor požadavků výrobců pro splnění podmínek bezpečnostní akreditace. Na tomto školení budou předvedeny postupy výrobců: VAG Group, PSA, Ford, BMW, Toyota, Volvo a další.

Přínos školení:
Po absolvování tohoto školení budete schopni se zaregistrovat u konkrétních výrobců vozidel, absolvovat u nich nezbytné ověření a používat tovární diagnostické prostředky s použitím komunikačního adaptéru KTS. Budete vědět, jaká jsou specifika konkrétních diagnostických řešení výrobců automobilů s jejich výhodami a budete schopni řešit složité závady na straně software řídících jednotek. Dozvíte se, jak přizpůsobit novou řídící jednotku po její výměně, jak zaktualizovat její software nebo jestli je možné, případně jak přizpůsobit řídící jednotku získanou z jiného vozidla včetně řešení problematiky ochrany komponent.

Doporučené vybavení je KTS 350/560/590 + nabíječka BAT 690 pro splnění požadavků výrobců s ohledem na bezpečnost prováděných prací.

KTS Truck I.
Obsluha diagnostiky řady KTS Truck a efektivní využívání informačního sytému Bosch ESI[tronic] OHW1 a OHW2.

1 den

Popis:
Školení seznámí účastníky s příslušenstvím KTS Truck a způsoby připojení k vozidlu. Podrobně provede všemi funkcemi a ucelí informace dostupné v systému pro jejich efektivní využití během každodenní práce v dílně. Vysvětlí rozsah použití a podmínky Rozšířeného režimu „Užitkové vozidlo“ PIN1 a „Přívěs“ PIN2. Dále jsou účastníci seznámeni s možnostmi dalších modulů OHW1 a OHW2 s diagnostikou a informacemi pro zemědělské, stavební a stacionární stroje.

Přínos:
Po tomto školení se budete lépe orientovat v menu a ovládání KTS Truck, seznámíte se s obsahem SW segmentů OHW1+ OHW2 a možnostmi jejich využití.

KTS Truck II, PIN2 + systémy nákladních vozidel
Diagnostika systémů nákladních a přípojných vozidel.

2 dny

Popis:
Účastníci se seznámí s funkcí a popisem konvenčních a elektronických brzdových systémů (EBS) tažných a přípojných vozidel podle výrobců a jejich generací. Školení projde diagnostické menu (identifikace závad, parametry, testy akčních členů, funkční testy systémů) a  technické informace, jejich strukturu a využití. Podrobně provede vybrané diagnostické úkony – výměny EBS modulátorů přípojných vozidel, změny parametrů, přídavné funkce (aktivace) společně s popisem technického provedení. Seznámí s legislativními podmínkami prací na brzdových systémech a podmínkami pro získání PIN2.
Dále školení popisuje funkce vybraných systémů nákladních vozidel např. systémy COMMON RAIL a systémy SCR s AdBlue (zaměření na problematiku EURO 6), elektronické systémy pérování, elektronické ovládání převodovek, systémy aktivní bezpečnosti, elektronické vysoušeče a využití KTS Truck při efektivní vyhledání a odstranění závad.
Informace o novinkách v aktualizacích software KTS TRUCK.

Přínos:
Na tomto školení si prohloubíte znalosti práce s KTS Truck a diagnostikování výše uvedených systémů nákladních vozidel, budete se také lépe orientovat při identifikaci a opravách závad těchto systémů. Zároveň mohou účastníci získat certifikaci, rozšířený mód PIN2 (pro změnu parametrů a zrcadlení dat zejména řídicích jednotek brzdových systémů přípojných vozidel), a to po úspěšném závěrečném testu, vyplněním PIN2 formuláře níže. Školení, pro udržení PIN2, je nutné obnovovat každé 3 roky.

PIN2 formulář: https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazeni/ostatni/kts-truck-rezim-2021.pdf

Účast na tomto školení je podmíněna absolvováním školení KTS Truck I. /  nebo minimálně 1 rok praxe práce s KTS truck, popřípadě ověřitelná znalost ovládání funkcí KTS Truck.

DPF
Diagnostika vznětových motorů, úprava výfukových plynů

1 den Složení výfukových plynů, způsoby snižování emisí vznětových motorů, AGR, DPF, SCR DENOX, SLIP zásobník výfukových plynů ASC. Diagnostika lambda, NOx, a PM sond ve výfukovém potrubí včetně snímačů teploty výfukových plynů.

Paralelní diagnostika

1 den Měření fyzikálních veličin (proud, napětí, podtlak, tlak, teplota) snímačů a akčních členů motorových vozidel s využitím diagnostického přístroje KTS560/590 a osciloskopu FSA 500/720. Měření a porovnávání odporů jednotlivých členů a jejich vodičů s hodnotami předepsaných výrobcem. Dynamické měření fyzikálních veličin na motoru s využitím osciloskopu. Kontrola zapalování, vstřikování, těsnosti sání, výfukové soustavy.

TSI 
Přímé vstřikování benzínu

1 den Nízkotlaký palivový systém, vysokotlaký palivový systém, vysokotlaké palivové čerpadlo, regulace vysokého tlaku, vysokotlaké vstřikovače, snímače klikového hřídele,  snímače fáze, snímání zátěže, typy provozu- provozní režimy, přeplňování turbodmychadlem, zapalování, konstrukční provedení výfukového systému. Paralelní diagnostika na vozidle s využitím motortesteru FSA 760 s osciloskopem. Sériová diagnostika na vozidle, identifikace, skutečné hodnoty a jejich význam, testy akčních členů,  přizpůsobení – nastavení, speciální funkce s využitím diagnostického přístroje KTS.

EDC 17 UDS
Přehled systému EDC 17 Bosch

1 den Přehled systému EDC 17 Bosch. Palivová soustava s řídicí jednotkou palivového čerpadla.  Vysokotlaký palivový systém, vysokotlaké palivové čerpadlo, princip funkce, konstrukce. Regulace vysokého tlaku, vysokotlaké vstřikovače. Nízko a vysokotlaká recirkulace spalin, výfukový systém s modulem katalyzátoru a DPF, rozmístění snímačů na výfukovém potrubí a popis jejich činností.

   

Všechny tyto kursy jsou placené.

Dotazy na školení
Přihlášky na školení