DPF - Diagnostika vznětových motorů, úprava výfukových plynů

Složení výfukových plynů, způsoby snižování emisí vznětových motorů, AGR, DPF, SCR DENOX, SLIP zásobník výfukových plynů ASC. Diagnostika lambda, NOx, a PM sond ve výfukovém potrubí včetně snímačů teploty výfukových plynů.

Paralelní diagnostika

Měření fyzikálních veličin (proud, napětí, podtlak, tlak, teplota) snímačů a akčních členů motorových vozidel s využitím diagnostického přístroje KTS560/590 a osciloskopu FSA 500/720. Měření a porovnávání odporů jednotlivých členů a jejich vodičů s hodnotami předepsaných výrobcem. Dynamické měření fyzikálních veličin na motoru s využitím osciloskopu. Kontrola zapalování, vstřikování, těsnosti sání, výfukové soustavy.

KTS Truck – diagnostika a systémy LKW

KTS Truck I. - ovládání a funkce

Ovládání KTS TRUCK  – ovládání, software, základní funkce; diagnostické menu a technické informace; způsob připojení a komunikace se systémy vozidla; PIN1 (TRUCK) A PIN2 (TRAILER) - popis; stručné popisy systémů, diagnostika, aplikace KTS TRUCK.

KTS Truck II. - práce se systémy nákladních vozidel

Popis funkce vybraných systémů nákladních vozidel a využití KTS TRUCK při identifikaci závad - brzdové systémy TRUCK a TRAILER; elektronické vysoušeče; problematika EURO 6 - systémy COMMON RAIL, SCR AdBlue; elektronické systémy pérování; elektronické ovládání převodovek

KTS Truck PIN II

PIN2 – popis technický možností, podmínky pro přidělení; legislativní podmínky – struční přehled platné legislativy; popis funkce brzdového systému ( konvenčního a elektronického); popis elektronických brzdových systémů (EBS) tažného vozidla podle výrobců a generací; popis elektronických brzdových systémů (EBS) přípojných vozidel podle výrobců a generací; BOSCH KTS TRUCK – diagnostické menu (identifikace závad, parametry, testy akčních členů, funkční testy systémů), technické informace, popis struktury, využití; vybrané diagnostické úkony – výměny EBS modulátorů přípojných vozidel, změny parametrů, přídavné funkce (aktivace) – popis technického provedení a také legislativní podmínky změn.

Servořízení Bosch ZF pro osobní automobily 

Konstrukce a princip činnosti servořízení Bosch ZF pro osobní automobily:  hydraulické řízení Servotronic 2 s elektrohydraulickým měničem, elektrohydraulické řízení (EHPS), elektromechanické řízení Servolectric ZF v zástavbových variantách EPSdp (dva pastorky), EPSapa (axis parallel) a EPSc (sloupek řízení). Konstrukce a princip aktivního řízení ZF na příkladech Audi A4, BMW E60. Praktické možnosti diagnostiky pomocí testerů Bosch KTS, komunikace s řídicími jednotkami servořízení, servisní metody.

TSI Siemens

Přímé vstřikování benzínu - Řízení motoru Siemens 10 UDS- TSI.
Nízkotlaký palivový systém, vysokotlaký palivový systém, vysokotlaké palivové čerpadlo, regulace vysokého tlaku, vysokotlaké vstřikovače, snímače klikového hřídele,  snímače fáze, snímání zátěže, typy provozu- provozní režimy, přeplňování turbodmychadlem, zapalování, konstrukční provedení výfukového systému. Paralelní diagnostika na vozidle s využitím motortesteru FSA 760 s osciloskopem. Sériová diagnostika na vozidle, identifikace, skutečné hodnoty a jejich význam, testy akčních členů,  přizpůsobení – nastavení, speciální funkce s využitím diagnostického přístroje KTS.

TSI Bosch

Přímé vstřikování benzínu - Řízení motoru Bosch 17 UDS- TSI.
Nízkotlaký palivový systém, vysokotlaký palivový systém, vysokotlaké palivové čerpadlo, regulace vysokého tlaku, vysokotlaké vstřikovače, snímače klikového hřídele,  snímače fáze, snímání zátěže, typy provozu- provozní režimy, přeplňování turbodmychadlem, zapalování, konstrukční provedení výfukového systému. Paralelní diagnostika na vozidle s využitím motortesteru FSA 760 s osciloskopem. Sériová diagnostika na vozidle, identifikace, skutečné hodnoty a jejich význam, testy akčních členů,  přizpůsobení – nastavení, speciální funkce s využitím diagnostického přístroje KTS.

EDC 17 UDS

Přehled systému EDC 17 Bosch. Palivová soustava s řídicí jednotkou palivového čerpadla.  Vysokotlaký palivový systém, vysokotlaké palivové čerpadlo, princip funkce, konstrukce. Regulace vysokého tlaku, vysokotlaké vstřikovače. Nízko a vysokotlaká recirkulace spalin, výfukový systém s modulem katalyzátoru a DPF, rozmístění snímačů na výfukovém potrubí a popis jejich činností.

   

Všechny tyto kursy jsou placené.

Dotazy na školení
Přihlášky na školení